รู้จักมะเร็งจีสต์

มะเร็งจีสต์ (GIST — Gastrointestinal Stromal Tumor) ถือเป็นโรคใหม่สำหรับคนไทยโดยเป็นที่รู้จักในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เอง เป็นมะเร็งทางเดินอาหารที่พบน้อยมาก เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ผนังทางเดินอาหารโดยมีการแบ่งเซลล์และเพิ่มจำนวนมากและขาดการควบคุม เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะโตออกนอกผนังทางเดินอาหารและจะกดทับอวัยวะข้างเคียง

มะเร็งจีสต์พบได้บ่อยที่สุดบริเวณกระเพาะอาหาร 55% รองลงมาพบที่ลำไส้เล็ก 30% และหลอดอาหาร 5 % อาจจะพบได้ที่อวัยวะอื่น เช่น ตับ รังไข่ และมดลูก

สำหรับอุบัติการณ์ของมะเร็งจีสต์
พบ 15 คนต่อประชากร 1,000,000 คนต่อปี โดยพบในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป พบน้อยในเด็ก นอกจากนี้ยังพบได้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิง

สาเหตุของการเกิดโรค
พบว่ามีความผิดปกติของเซลล์ ที่เรียกว่า “ Interstitial cell
of Cajal (ICC) ” โดยพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนส์พันธุกรรม
บริเวณตัวจับบนผิวเซลล์ ที่เรียกว่า C-kit หรือ CD
117 ทำให้เซลล์เหล่านั้น มีการเพิ่มจำนวนมากผิดปกติและขาดการควบคุม ทำให้เกิดเนื้องอกขนาดใหญ่
สาเหตุของการกลายพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

อาการและอาการแสดง
ปวดท้อง ปวดจุกแน่น เสียดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นเลือด
ซีดลงผิดปกติ คลำได้ก้อนที่ท้อง หรือก้อนโตขึ้น

การวินิจฉัย
ในอดีตบ่อยครั้งมักจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของกล้ามเนื้อเรียบ ในระบบทางเดินอาหาร
แต่ปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยชนิดพิเศษที่เรียกว่า C-kit (CD117) โดยวิธี Immunohistochemistry ซึ่งถ้าพบว่าผลเป็นบวกร่วมกับปัจจัยอื่น
เช่น การตรวจร่างกายสงสัยว่ามีก้อน การตรวจทางรังสีวินิจฉัยบริเวณช่องท้อง เช่น
เครื่อง Ultrasound, CT scan หรือ MRI มีลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีก้อนเนื้อในช่องท้อง
ก็สามารถวินิจฉัยได้

การรักษา
1. การผ่าตัด ถือเป็นวิธีการรักษา วิธีเดียว ที่ทำให้หายขาดได้ในกรณีที่โรคยังอยู่เฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจายที่สามารถผ่าตัดได้
2. การรักษาเฉพาะที่ ในกรณีที่มะเร็งกระจายมาที่ตับ เช่น การจี้ด้วยคลื่นความถี่สูง
(Radio Frequency Ablation) หรือ การฉีดสารเข้าไปทำลายเนื้องอกโดยผ่านเส้นเลือดที่มาเลี้ยง
(Hepatic Arterial Embolization)
3. การรักษาโดยวิธีรับประทานยา เช่น ยาอิมมาตินิบ เป็นยาชนิดเดียวที่ยอมรับว่าออกฤทธิ์ได้จำเพาะหรือตรงเป้าหมาย
ทางชีวโมเลกุลต่อโรคมะเร็งชนิดจีสต์ (Molecular Targeted)

การปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เผ็ด มีรสจัด ย่อยยาก
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
งดสุรา บุหรี่ ไม่เครียด สังเกตอาการผิดปกติในร่างกาย ถ้าตรวจพบ
ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษา ตรวจและพบแพทย์ อย่างสม่ำเสมอ


แหล่งที่มา
การบรรยายพิเศษโดย อ. เทพ เฉลิมชัย ในงานฉลองครบรอบ 4 ปีโครงการจีแพปในประเทศไทย