กลุ่มกำลังใจแมกซ์สมายล์

จุดประสงค์กลุ่ม: เพื่อพบปะระหว่างผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว – ลูคีเมีย และมะเร็งทั่วไป เพื่อแบ่งปัน ให้คำแนะนำการดูแลรักษาตัวเองและกำลังใจในการรักษา